Service & Försäljning: 08 - 88 88 97       [email protected]       Öppettider: 07.00 - 16.00 Mån - Fre      

Gaffeltest

GAFFELTEST TRUCK

GAFFELTEST SKA GÖRAS
EN GÅNG/ÅR

  • ALPHA utför gaffeltest på truckar av samtliga märken och modeller.
  • Gaffeltest, eller gaffelkontroll, skall genomföras minst 1 gång/år enligt
    Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5.
  • En truck med underkänt eller ej genomfört gaffeltest får ej
    användas förrän bristerna är åtgärdade.
  • Gaffeltest ingår som ett av grundmomenten i ALPHA Material
    Handlings normala truckservice och förebyggande underhåll.

Ett gaffeltest består av flera olika delar, där gafflarnas skick kontrolleras.
I och med att gafflarna bär upp hela lasten är det av största vikt att
gafflarna är i bra skick. Gaffeln kontrolleras för förekomst av
ytsprickor, vinkel och rakhet.
Därutöver kontrolleras att gafflens tjocklek (höjd) är tillräcklig, samt att
fästklackar, skänkel och blad är i tillfredsställande skick.
ALPHA erbjuder självklart hjälp att åtgärda eventuella brister.

  . Vi svarar gärna på frågor.