VD har ordet

Proffsigt i varje enskild detalj”

Schysst, öppet och rakt

I ett fungerande affärsförhållande är båda parter vinnare. Det handlar om respekt för varandra, varandras verksamheter, och det handlar om att ta ansvar för det man gör. Det handlar om att vi som leverantör respekterar våra kunder, gör ett riktigt bra jobb, varje gång, alltid- utan undantag. Ibland blir det fel, det är oundvikligt att det ibland blir fel, men då tar vi ansvar för det och löser det på bästa sätt.

Mina personliga värderingar ligger till grund för att göra ALPHA till den truckfirma i Stockholm Mälardalen där du får absolut bäst bemötande. Vårt arbete ska vara proffsigt i varje enskild detalj. Våra råd och rekommendationer ska vara korrekta och visa det som faktiskt är bäst för dig som kund. Inte det som är bäst för oss som leverantör för ögonblicket, om våra intressen skulle skilja sig åt. Vår prissättning ska vara rimlig, rättvis och transparent. Du ska veta vad du får av oss, och du ska betala ett rimligt pris för våra tjänster. I en schysst, öppen och rak affärsrelation vinner båda parter i längden.