Gaffeltest Truck

Gaffeltest ska göras en gång/år

Ett gaffeltest består av flera olika delar, där gafflarnas skick kontrolleras.
I och med att gafflarna bär upp hela lasten är det av största vikt att
gafflarna är i bra skick. Gaffeln kontrolleras för förekomst av
ytsprickor, vinkel och rakhet.

Därutöver kontrolleras att gafflens tjocklek (höjd) är tillräcklig, samt att
fästklackar, skänkel och blad är i tillfredsställande skick.
ALPHA erbjuder självklart hjälp att åtgärda eventuella brister.