Vad är det för skillnad på 3-hjulig och 4-hjulig motviktstruck?

- ALPHA Material Handling Truck & Maskin

Den trehjuliga motviktstrucken har det bakre hjulparet centrerat i mitten under motvikten. På den fyrhjuliga trucken sitter ett hjul i varje hörn. Trehjuliga motviktstruckar finns med lyftkapacitet upp till 2 ton. Fyrhjuliga finns med lyftkapacitet från ca 1,5 ton och uppåt.

Ofta är de två varianterna av motviktstruckar ungefär lika stora om de har samma lyftkapacitet

Den trehjuliga trucken kan upplevas som smidigare vid körning i trånga utrymmen. Av den anledningen faller valet ofta på en trehjulig truck om man främst ska köra inomhus med den. Den fyrhjuliga trucken kan upplevas som mer stabil vid körning utomhus/på ojämnt underlag. Den som främst ska använda trucken utomhus brukar ofta välja en fyrhjulig motviktstruck.